V máji 2015 sme sa zaregistrovali na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie, pretože by sme sa chceli ďalej rozvíjať a reprezentovať tak naše mesto a farnosť na Slovensku či v zahraničí. Všetko od distribúcie notového materiálu, technické zabezpečenie vystúpení, plánované nahrávanie, až po účasť na koncertoch je finančne náročné.

Ponúkame Vám možnosť podporiť našu činnosť, ktorou prinášame ľuďom kultúrne a duchovné hodnoty a radosť do ich tvárí.

Číslo účtu: 2801547160/8330

IBAN:   SK7883300000002801547160 FIO Banka

V roku 2016 sme sa zaregistrovali do zoznamu prijímateľov, ktorí majú oprávnenie získať 2% (3%) z dane z príjmov fyzických osôb, ako aj 1% (2%) z daní z príjmov právnických osôb. I Vy môžete podporiť naše aktivity prostredníctvom darovania Vašich 2%:

Predvyplnené tlačivo na poukázanie 2% dane z príjmov

Tlačivá na poukázanie 2% dane z príjmov

Podrobný návod na poukázanie 2%

Údaje na vyplnenie tlačív:

Názov: Spevácky zbor Chor Cordis Jesu
sídlo: Jozefa Gabčíka 640/40, 013 13 Rajecké Teplice
IČO: 42433452
právna forma: občianske združenie
číslo účtu: SK7883300000002801547160
Banka: Fio banka

Ďakujeme

 

Podporili nás:

Mesto Rajecké Teplice
Hotel Skalka Rajecké Teplice
Farský úrad Rajecké Teplice
ProfiMVO - vzdelávanie a vedenie účtovníctva pre MVO

 

TwitterG+LinkedIn